Wydarzenia Orkiestra Kronika Fundacja Partnerzy Kontakt
Informacje Multimedia Referencje

O Gliwickiej Orkiestrze Kameralnej

Gliwicka Orkiestra Kameralna założona została na początku maja
2000 roku celem uświetnienia 750 lat istnienia Gliwic.
Powstała dzięki inicjatywie prof. Jana Ballarina – dyrektora PSM I i II st. w Gliwicach, Andrzeja Rosoła – dyrygenta, Waldemara Staniczka – skrzypka i menadżera oraz przedstawicieli władz samorządowych Gliwic.
Koncert inauguracyjny odbył się 27 maja 2000 roku.


W składzie orkiestry znajdują się wybitni muzycy wywodzący się z Gliwic i Śląska którzy stale pracują i współpracują z takimi instytucjami artystycznymi jak m.in.: Sinfonia Varsovia , NOSPR w Katowicach, Filharmonia Śląska , oraz Teatr Muzyczny w Gliwicach .
To swoiste połączenie wielu wybitnych i doświadczonych muzyków
zaowocowało stworzeniem niezwykle sprawnego i dojrzałego zespołu który w krótkim czasie osiągnął wysoki poziom artystyczny.
Podczas swojej dotychczasowej działalności koncertowej Gliwicka Orkiestra Kameralna wykonała wiele bardzo zróżnicowanych programów sięgających od muzyki baroku do współczesności wykonanych najczęściej w gliwickich świątyniach, Centrum Edukacyjnym im. J. Pawła II, Politechnice Śląskiej w sali Gliwickiego Teatru Muzycznego oraz w Ruinach Teatru Victoria jak również na koncertach wyjazdowych m.in. w Warszawie , Katowicach, Wrocławiu, Częstochowie , Knurowie, Strzelcach Opolskich, Przemyślu, Wodzisławiu Śląskim , Bieruniu ,Raciborzu oraz w Tychach.

Z zespołem współpracowało wielu dyrygentów (m.in. J.W.Hawel, M.J.Błaszczyk, J.Salwarowski, S.Chrzanowski, M.Nesterowicz, T.Wicherek, J.Kosek , M.Wolińska, W.Rodek, Cz. Grabowski ) oraz wybitnych solistów ( m. in. W. Ochman, K. A. Kulka, K. Olechowski, P.Łykowski, J.Gembalski, Z.Raubo, Cz.Gałka, W.Mrozek, A.Fatyga, J.Stanienda, B.Bryła, W.Kocyan, P.Pławner, M.Włoszczowska, M.Zdunik, K.Śmietana, A.Olewiński, R.Grząka, J.Wawrowski).
W programach muzyki kantatowo-oratoryjnej z orkiestrą śpiewały chóry:

„Cantores Minores Wratislavienses” z Wrocławia, „Rezonans con tutti” z Zabrza, „Chór żeński POSM II st. „ w Katowicach, „Chór AZM Politechniki Śl. w Gliwicach” ,Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej „Collegium Cantorum” , „Schola Cantorum” z Knurowa , Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni oraz Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W 2011 roku zespół koncertował w Warszawie na Festiwalu Zespołów Kameralnych w ramach Koncertów Królewskich w Pałacu w Wilanowie, oraz uczestniczył w Prawykonaniu Oratorium Rudzkiego H.Botora w Bazylice Wniebowzięcia NMP w Rudach z którego została wydana płyta CD. Gliwicka Orkiestra Kameralna koncertuje najczęściej w Gliwicach realizując swoje koncerty w ramach cyklów o zróżnicowanym repertuarze, m.in.: „Mistrzowskie Interpretacje”, Estrada Młodych”, Musica Sacra” , w plenerowych koncertach „ Na pożegnanie lata” oraz na koncertach okolicznościowych.


Orkiestra w latach 2000-2010 działała pod patronatem Gliwickiego Towarzystwa Muzycznego założonego w 2001 roku z siedzibą w PSM I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach uczestnicząc jednocześnie w promocji młodych artystów i wzbogacając ofertę kulturalna miasta.
W 2011 roku została powołana Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej która obecnie wspiera jej działalność wraz z Agencją Artystyczną WENA.

W 2015 roku Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej została laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury.

 
 
W dniu 27.09.2015 r. na uroczystości wręczenia nagród w dziedzinie kultury Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej została uhonorowana Nagrodą Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury. Ogromnie cieszymy się z tej Nagrody która została przyznana Fundacji Gliwickiej Orkiestry Kameralnej która kieruje i patronuje naszej orkiestrze od 2011 roku.
 
Dziękujemy serdecznie Prezydentowi Miasta Gliwice za docenienie naszych działań na rzecz rozwoju kultury w Gliwicach w roku 15-lecia działalności artystycznej  Gliwickiej Orkiestry Kameralnej.
 
Dziękujemy Zarządowi i Radzie Fundacji Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, która od grudnia 2011 roku patronuje działalności GOK za zaangażowanie, które umożliwiło otrzymanie tej zaszczytnej Nagrody.
 
Wszystkim naszym partnerom i  dobroczyńcom, którzy wspierają nasze działania na rzecz kontynuacji i rozwoju działalności Gliwickiej Orkiestry Kameralnej składamy serdeczne podziękowania za okazane wsparcie i pomoc. 
 
Zapraszamy jednocześnie wszystkich wrażliwych ludzi  i mecenasów sztuki muzycznej do współpracy z FGOK aby podtrzymać i nadal rozwijać tę inicjatywę  na przyszłe lata.